Guma

  • Osmišljavanje i izrada rez.delova i alata od gume za raznovrsne mašine. 
    Po tehničkoj dokumentaciji i zahtevu kupca.