Usluge

IZRADA NOVIH DELOVA


REPARACIJE OŠTEĆENIH DELOVA MAŠINA I UREDJAJA U OBLASTI:

  • AUTOINDUSTRIJE
  • RUDARSTVU
  • KAMENOLOMIMA
  • ASFALTNIM BAZAMA
  • IZRADI NOVIH I REPARACIJI OŠTEĆENIH VALJAKA ZA BESKONAČNE TRAKE
  • BRUŠENJE GUMIRANIH VALJAKA PREČNIKA O 250 do 3,5m DUŽINE
  • BRAVARSKI, STRUGARSKI I GLODAČKI RADOVI